Vyhláška MZSR č. 93/2018

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 14. marca 2018 o kritériách na stanovenie významnosti vplyvu lieku na prostriedky verejného zdravotného poistenia, o hodnotiacich kritériách pre výpočet koeficientu prahovej hodnoty a o podrobnostiach výpočtu koeficientu prahovej hodnoty.
Prečítať / stiahnuť TU.