Odporúčania ISPOR v SJ

Odporúčané postupy pre prípravu farmako-ekonomických analýz na Slovensku

Odporúčané postupy pre prípravu farmako-ekonomických analýz na Slovensku, pripravené v spolupráci ISPOR Slovakia, o.z. a Slovenskej spoločnosti pre farmakoekonomiku, o.z. SLS. 2. vydanie.

Stiahnuť

Odporúčané postupy pre prípravu farmako-ekonomických analýz na Slovensku

Odporúčané postupy pre prípravu farmako-ekonomických analýz na Slovensku, pripravené v spolupráci ISPOR Slovakia, o.z. a Slovenskej spoločnosti pre farmakoekonomiku, o.z. SLS. 1. vydanie.

Pozrieť / stiahnuť.

Konsolidované odporúčania pre podávanie správ o zdravotnícko-ekonomických hodnoteniach

Konsolidované odporúčania pre podávanie správ o zdravotnícko-ekonomických hodnoteniach (CHEERS):

Pozrieť / stiahnuť preklad.

Odporúčania ISPOR v originálnom anglickom znení sú dostupné TU.

Analýza dopadu na rozpočet – princípy správnej praxe

Analýza dopadu na rozpočet – princípy správnej praxe: správa 2. pracovnej skupiny ISPOR z roku 2012 pre analýzu dopadu na rozpočet. | Stiahnuť / pozrieť celú správu TU.

Odporúčania ISPOR v originálnom anglickom znení sú dostupné TU.