Archív podujatí

Farmakoekonomika na Slovensku XXXVIII.

Dňa 4. decembra 2019 sa v konferenčnej sále MZ SR v Bratislave konala konferencia  „Farmakoekonomika na Slovensku XXXVIII.“. Na konferencii mal ISPOR SLOVAKIA vyčlenený samostatný blok venovaný príprave odporúčaných postupov ISPOR pre prípravu farmakoekonomických analýz na Slovensku.

Program: TU

Kurz certifikačnej prípravy „Farmakoekonomika“

V dňoch 7. – 8. Novembra 2019 sa na Slovenskej zdravotníckej univerzite uskutočnil Kurz certifikačnej prípravy z farmakoekonomiky:

FARMAKOEKOMIKA I.

1-1957 Kurz certifikačnej prípravy 

program: TU

Kurz certifikačnej prípravy – farmakoekonomika I.

Kurz certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti farmakoekonomika I.

V dňoch 8. – 9. novembra 2018 sa na Slovenskej zdravotníckej univerzite uskutočnil Kurz certifikačnej prípravy z farmakoekonomiky:
FARMAKOEKOMIKA I.
1-4038 Kurz certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti farmakoekonomika I.

pre viac informácií si otvorte: PROGRAM 

ISPOR Chapter Slovakia Odborný seminár #1/2018

Odborný seminár na tému: Možnosti prístupu k inovatívnej onkologickej liečbe na Slovensku. Dosiahnutie konsenzu zabezpečujúceho udržateľný model dostupnosti a hradenia onkologickej liečby a stimulov k inováciám., ktorý sa uskutočnil dňa 24.4.2018 (utorok) od 12,30 hod. v hoteli Vienna House Easy Chopin Bratislava, Galvaniho 28, Bratislava.

Odborný seminár je certifikovaný Akreditačnou radou Slovenska radou pre kontinuálne medicínske vzdelávanie (ARS CME).

Prezentácie zo seminára: 
Wilsdon - International experience
Landa - Access to innovative drugs in oncology - best practices and innovative solutions
Morlotti - Access to Cancer Medicines European Examples

Odborný seminár ISPOR Slovakia 18.10.2017

Odborný seminár na tému:Zmeny v cenotvorbe, rozsahu a podmienkach úhrad liekov, zdravotníckych pomôcok, špeciálnych zdravotníckych materiálov a dietetických potravín od januára 2018, ktorý sa uskutočnil dňa 18.10.2017 (streda) od 12,30 hod. v hoteli Vienna House Easy Chopin Bratislava, Galvaniho 28, Bratislava.

Odborný seminár je certifikovaný Akreditačnou radou Slovenska radou pre kontinuálne medicínske vzdelávanie (ARS CME).

Intro seminára: TU
Prehľad zmien v novele Zákona č. 363/2011 Z.z., MVDr. Mgr. Peter Mrva, MPH
Nová legislatíva z pohľadu Asociácie generických výrobcov (GENAS), MUDr. Terézia Szádocka, RNDr. Milan Mešter 
Nová legislatíva z pohľadu Asociácie výrobcov klinickej výživy (AVKV), Ing. Jan Smitka, MBA 
Otázky členov OZ ISPOR Slovakia k pripravovanej novele zákona č. 363/2011

Odborný seminár ISPOR Slovakia 25.4.2017

Odborný seminár na tému: Princípy HTA, ktorý sa uskutočnil dňa 25.4.2017 (utorok) od 12,30 hod. v hoteli Vienna House Easy Chopin Bratislava, Galvaniho 28, Bratislava.

Odborný seminár je certifikovaný Slovenskou akreditačnou radou pre kontinuálne vzdelávanie (SACCME).

Prednáška: Dr. Stefan Sladeček, Market Access Lead, Chiesi Austria

Stretnutie členov ISPOR Chapters Slovensko a Maďarsko: prvé z radu stretnutí lokálnych ISPOR zastúpení v strednej a východnej Európe?

Dňa 6. mája 2016 sa v Bratislave za účasti viac ako 80 účastníkov uskutočnilo prvé medzinárodné stretnutie lokálnych zastúpení ISPOR zo Slovenska a Maďarska. Hlavným organizátorom podujatia s názvom „Kvalita výstupov HTA vo svetle odporúčaní ISPOR v krajinách strednej a východnej Európy – prípadové štúdie zo Slovenska a z Maďarska“, bolo lokálne zastúpenie ISPOR na Slovensku. Pokračovanie článku nájdete v prílohe

Odborno-edukačný seminár | 18.11.2015

18.11.2015 sa uskutočnil odborno-edukačný seminár ISPOR Slovakia: Analýza nákladovej efektívnosti - teoretické základy a využitie v praxi II., certifikovaný Slovenskou akreditačnou radou pre kontinuálne vzdelávanie (SACCME).

Odborno-edukačný seminár | 16.06.2015

16.06.2015 sa uskutočnil odborno-edukačný seminár  ISPOR Slovakia: Analýza nákladovej efektívnosti - teoretické základy a využitie v praxi I., certifikovaný Slovenskou akreditačnou radou pre kontinuálne vzdelávanie (SACCME).

Odborno-edukačný seminár | 24.02.2015

24.02.2015 sa uskutočnil odborno-edukačný seminár  ISPOR Slovakia: Analýza dopadu na zdravotný rozpočet- teoretické základy a využitie v praxi, certifikovaný Slovenskou akreditačnou radou pre kontinuálne vzdelávanie (SACCME).