Legislatíva a metodika v SR

Zákon č. 363/2011

Zákon č. 363 z 13. septembra 2011 o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Prečítať / stiahnuť TU.

Vyhláška MZSR č. 93/2018

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 14. marca 2018 o kritériách na stanovenie významnosti vplyvu lieku na prostriedky verejného zdravotného poistenia, o hodnotiacich kritériách pre výpočet koeficientu prahovej hodnoty a o podrobnostiach výpočtu koeficientu prahovej hodnoty.
Prečítať / stiahnuť TU.

Vyhláška MZSR č. 422/2011

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 25. novembra 2011 o podrobnostiach farmako-ekonomického rozboru lieku.
Prečítať / stiahnuť TU.

Metodická pomôcka

Metodická pomôcka pre vykonávanie farmako-ekonomického rozboru lieku, medicínsko-ekonomického rozboru zdravotníckej pomôcky a medicínsko-ekonomického rozboru dietetickej potraviny.
Prečítať / stiahnuť TU.