Publikácie v SJ

časopis Value in Health

Radi by sme Vám dali do pozornosti aprílové číslo časopisu Value in Health 2022

http://ow.ly/6bpN50IA26I

Odporúčané postupy pre prípravu farmako-ekonomických analýz na Slovensku

Odporúčané postupy pre prípravu farmako-ekonomických analýz na Slovensku, pripravené v spolupráci ISPOR Slovakia, o.z. a Slovenskej spoločnosti pre farmakoekonomiku, o.z. SLS. 2. vydanie.

Stiahnuť

časopis Value in Health

Radi by sme Vám dali do pozornosti nové aprílové číslo časopisu Value in Health.

VIH_cover_New

Nové číslo časopisu Value in Health- november 2020

Radi by sme vám dali do pozornosti novembrové číslo časopisu Value in Health

Nové číslo časopisu Value in Health – október 2020

Radi by sme Vám dali do pozornosti nové októbrové číslo časopisu ISPOR.

Ispor

Zdravotná starostlivosť. Náklady, kvalita a výsledky.

Zdravotná starostlivosť. Náklady, kvalita a výsledky. Výkladový terminologický slovník ISPOR. Publikácia je dostupná na vyžiadanie.

Pripravujeme preklad

Hodnotenie výsledkov výskumu pri terapeutických a diagnostických zdravotníckych pomôckach.