Vyhláška MZSR č. 422/2011

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 25. novembra 2011 o podrobnostiach farmako-ekonomického rozboru lieku.
Prečítať / stiahnuť TU.