THE MANAGED INTRODUCTION OF NEW MEDICINES

V dňoch 11.-13. 5. 2015 sa bude sa konať vo Varšave workshop: "THE MANAGED INTRODUCTION OF NEW MEDICINES". Workshop je organizovaný poľskou Agentúrou pre hodnotenie zdravotníckych technológií (AOTMiT) v spolupráci s medzinárodnou skupinou PIPERSKA a WHO Europe. | Bližšie informácie o workshope nájdete na webovej stránke TU.