Stretnutie členov ISPOR Chapters Slovensko a Maďarsko: prvé z radu stretnutí lokálnych ISPOR zastúpení v strednej a východnej Európe?

Dňa 6. mája 2016 sa v Bratislave za účasti viac ako 80 účastníkov uskutočnilo prvé medzinárodné stretnutie lokálnych zastúpení ISPOR zo Slovenska a Maďarska. Hlavným organizátorom podujatia s názvom „Kvalita výstupov HTA vo svetle odporúčaní ISPOR v krajinách strednej a východnej Európy – prípadové štúdie zo Slovenska a z Maďarska“, bolo lokálne zastúpenie ISPOR na Slovensku. Pokračovanie článku nájdete v prílohe