Príprava návrhu odborných metodických usmernení ISPOR Slovakia pre prípravu FE analýz

Jednou z kľúčových plánovaných činností v roku 2019 je príprava návrhu odborných metodických usmernení ISPOR Slovakia pre prípravu FE analýz. Potreba odporúčaní odbornej spoločnosti na Slovensku týkajúce sa farmako-ekonomiky vznikla na základe dopytu po metodických odporúčaniach, ktoré by zohľadňovali aktuálne medzinárodné trendy vo farmako-ekonomike a usmernenia medzinárodných odborných spoločností.

V prípade že máte záujem sa zúčastniť na príprave, alebo pripomienkovaní uvedeného dokumentu, kontaktujte nás.