Odborný seminár ISPOR Slovakia 25.4.2017

Odborný seminár na tému: Princípy HTA, ktorý sa uskutočnil dňa 25.4.2017 (utorok) od 12,30 hod. v hoteli Vienna House Easy Chopin Bratislava, Galvaniho 28, Bratislava.

Odborný seminár je certifikovaný Slovenskou akreditačnou radou pre kontinuálne vzdelávanie (SACCME).

Prednáška: Dr. Stefan Sladeček, Market Access Lead, Chiesi Austria