Odborný seminár ISPOR Slovakia 18.10.2017

Odborný seminár na tému:Zmeny v cenotvorbe, rozsahu a podmienkach úhrad liekov, zdravotníckych pomôcok, špeciálnych zdravotníckych materiálov a dietetických potravín od januára 2018, ktorý sa uskutočnil dňa 18.10.2017 (streda) od 12,30 hod. v hoteli Vienna House Easy Chopin Bratislava, Galvaniho 28, Bratislava.

Odborný seminár je certifikovaný Akreditačnou radou Slovenska radou pre kontinuálne medicínske vzdelávanie (ARS CME).

Intro seminára: TU
Prehľad zmien v novele Zákona č. 363/2011 Z.z., MVDr. Mgr. Peter Mrva, MPH
Nová legislatíva z pohľadu Asociácie generických výrobcov (GENAS), MUDr. Terézia Szádocka, RNDr. Milan Mešter 
Nová legislatíva z pohľadu Asociácie výrobcov klinickej výživy (AVKV), Ing. Jan Smitka, MBA 
Otázky členov OZ ISPOR Slovakia k pripravovanej novele zákona č. 363/2011