Odborno-edukačný seminár | 24.02.2015

24.02.2015 sa uskutočnil odborno-edukačný seminár  ISPOR Slovakia: Analýza dopadu na zdravotný rozpočet- teoretické základy a využitie v praxi, certifikovaný Slovenskou akreditačnou radou pre kontinuálne vzdelávanie (SACCME).