Odborno-edukačný seminár | 18.11.2015

18.11.2015 sa uskutočnil odborno-edukačný seminár ISPOR Slovakia: Analýza nákladovej efektívnosti - teoretické základy a využitie v praxi II., certifikovaný Slovenskou akreditačnou radou pre kontinuálne vzdelávanie (SACCME).