Odborno-edukačný seminár | 16.06.2015

16.06.2015 sa uskutočnil odborno-edukačný seminár  ISPOR Slovakia: Analýza nákladovej efektívnosti - teoretické základy a využitie v praxi I., certifikovaný Slovenskou akreditačnou radou pre kontinuálne vzdelávanie (SACCME).