Návrhy pre výskumné projekty ISPOR CEE Consortium

ISPOR CEE Consortium ponúka možnosť zasielania návrhov pre výskumné projekty. Návrhy na výskumné projekty sa budú schvaľovať na najbližšom zasadnutí konzorcia počas konferencie v Kodani (ISPOR Europe 2019, 2.-6.11.2019).

V prípade ak by ste chceli navrhnúť konkrétny výskumný projekt, ktorý by sa v rámci CEE konzorcia mohol realizovať, postupujte prosím podľa priloženej SOP a vyplnený formulár nám pošlite najneskôr do 30.9.2019 na office@ispor.sk.