Kurz certifikačnej prípravy „Farmakoekonomika“

V dňoch 4. – 5. novembra 2021 sa na Slovenskej zdravotníckej univerzite uskutoční prostredníctvom MS TEAMS Kurz certifikačnej prípravy z farmakoekonomiky:

FARMAKOEKOMIKA I.

1-0126 Kurz certifikačnej prípravy