Kurz certifikačnej prípravy – farmakoekonomika I.

Kurz certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti farmakoekonomika I.

V dňoch 8. – 9. novembra 2018 sa na Slovenskej zdravotníckej univerzite uskutočnil Kurz certifikačnej prípravy z farmakoekonomiky:
FARMAKOEKOMIKA I.
1-4038 Kurz certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti farmakoekonomika I.

pre viac informácií si otvorte: PROGRAM