Kontrolný zoznam pre prípravu a kritické hodnotenie farmakoekonomických analýz na Slovensku

Kontrolný zoznam spolu s Odporúčaniami ISPOR Slovensko slúži výrobcom (pri príprave farmakoekonomických analýz) a tiež posudzovateľom (v procese rozhodovania o úhradách za lieky), ako aj iným subjektom zaoberajúcim sa farmakoekonomikou v podmienkach SR. Kontrolný zoznam vychádza z medzinárodne akceptovaných kontrolných zoznamov (CHEERS, BMJ-checklist, QHES a CHEC-list), ktoré sa adaptovali tak, aby sa zohľadnili najčastejšie nedostatky FE analýz a tiež slovenské legislatívne a metodické požiadavky.

https://isporslovakia.sk/wp-content/uploads/2023/01/ISPOR-Slovakia_Kontrolny-zoznam-pre-pripravu-a-kriticke-hodnotenie-farmakoekonomickych-analyz-na-Slovensku-4.pdf