Konsolidované odporúčania pre podávanie správ o zdravotnícko-ekonomických hodnoteniach

Konsolidované odporúčania pre podávanie správ o zdravotnícko-ekonomických hodnoteniach (CHEERS):

Pozrieť / stiahnuť preklad.

Odporúčania ISPOR v originálnom anglickom znení sú dostupné TU.