ISPOR Slovakia News: Kurz certifikačnej prípravy „Farmakoekonomika“

V dňoch 5. – 6. novembra 2015 sa na Slovenskej zdravotníckej univerzite uskutoční Kurz certifikačnej prípravy z farmakoekonomiky:

FARMAKOEKOMIKA I.

1-2024  Kurz certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti farmakoekonomika I.

Záujemcovia prosím píšte na mailovú adresu: katedra.kf@szu.sk.