ISPOR Slovakia News: Kurz certifikačnej prípravy „Farmakoekonomika“

V dňoch 8. – 9. marca 2018 sa na Slovenskej zdravotníckej univerzite uskutočnil Kurz certifikačnej prípravy z farmakoekonomiky:

FARMAKOEKOMIKA II.

1-2035  Kurz certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti farmakoekonomika II.

program: TU