ISPOR Slovakia News: Kurz certifikačnej prípravy „Farmakoekonomika“

V dňoch 9. – 10. novembra 2017 sa na Slovenskej zdravotníckej univerzite uskutočnil Kurz certifikačnej prípravy z farmakoekonomiky:

FARMAKOEKOMIKA I.

1-2034  Kurz certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti farmakoekonomika I.

program: TU