ISPOR publikoval CHEERS 2022

Radi by sme Vám dali do pozornosti nové Konsolidované odporúčania pre podávanie správ o zdravotnícko-ekonomických hodnoteniach 2022 – “CHEERS 2022: Consolidated Health Economic Evaluation Reporting Standards 2022”

Viac informácií nájdete nižšie.

https://www.ispor.org/heor-resources/good-practices/cheers?utm_medium=email&utm_source=database&utm_campaign=strategic_initiatives&utm_content=cheers_news_alert_jan12&_zs=jX3Kc&_zl=Ok9u2