ISPOR Chapter Slovakia Odborný seminár #1/2018

Odborný seminár na tému: Možnosti prístupu k inovatívnej onkologickej liečbe na Slovensku. Dosiahnutie konsenzu zabezpečujúceho udržateľný model dostupnosti a hradenia onkologickej liečby a stimulov k inováciám., ktorý sa uskutočnil dňa 24.4.2018 (utorok) od 12,30 hod. v hoteli Vienna House Easy Chopin Bratislava, Galvaniho 28, Bratislava.

Odborný seminár je certifikovaný Akreditačnou radou Slovenska radou pre kontinuálne medicínske vzdelávanie (ARS CME).

Prezentácie zo seminára: 
Wilsdon - International experience
Landa - Access to innovative drugs in oncology - best practices and innovative solutions
Morlotti - Access to Cancer Medicines European Examples