ISPOR CEE Network Executive Committee – tri odborné sympóziá

ISPOR CEE Network Executive Committee plánuje zorganizovať počas 18. európskeho kongresu ISPOR, ktorý sa bude konať 7.-11.11.2015 v Miláne, tri odborné sympóziá:

  • HEALTH TECHNOLOGIES PRICING AND DECISION MAKING IN THE CEE REGION: WHAT, WHERE, WHEN AND HOW?
  • PARALLEL TRADE: CAN WE CURB THE IMPACT ON CEE COUNTRIES?
  • MULTI CRITERIA DECISION MAKING IN THE CEE REGION: ARE WE THERE YET? 

V prípade že máte záujem sa zúčastniť formou prednášky na niektorom z uvedených sympózií, kontaktujte nás.