Edukačný grant

Vážení členovia ISPOR Slovakia,

Kvôli malému množstvu žiadostí o grant si dovoľujeme predĺžiť termín uchádzania sa o grant o 1 mesiac, do 28.8.2022.

Podmienky Globálneho ISPORu pre udelenie grantu:

O grant môže požiadať :

  • Aktívny člen Globálneho ISPORu
  • Zamestnanec akadémie, štátnej správy, non-profit organizácie alebo konzultačnej organizácie

Postup:

  • Vyplnenú žiadosť prosím pošlite na adresu: office@ispor.sk a lchl@novonordisk.com najneskôr do 28.8. 2022
  • 4 žiadosti budú vybrané losovaním
  • Žiadosť je potrebné doplniť správou z účasti na konferencii najneskôr do 19. novembra 2022