Kontrolný zoznam pre prípravu a kritické hodnotenie farmakoekonomických analýz na Slovensku

Kontrolný zoznam spolu s Odporúčaniami ISPOR Slovensko slúži výrobcom (pri príprave farmakoekonomických analýz) a tiež posudzovateľom (v procese rozhodovania o úhradách za lieky), ako aj iným subjektom zaoberajúcim sa farmakoekonomikou v podmienkach SR. Kontrolný zoznam vychádza z medzinárodne akceptovaných kontrolných zoznamov (CHEERS, BMJ-checklist, QHES a CHEC-list), ktoré sa adaptovali tak, aby sa zohľadnili najčastejšie nedostatky FE analýz a tiež slovenské legislatívne a metodické požiadavky.

https://isporslovakia.sk/wp-content/uploads/2023/01/ISPOR-Slovakia_Kontrolny-zoznam-pre-pripravu-a-kriticke-hodnotenie-farmakoekonomickych-analyz-na-Slovensku-4.pdf

Odporúčané postupy pre prípravu farmako-ekonomických analýz na Slovensku, pripravené v spolupráci ISPOR Slovakia, o.z. a Slovenskej spoločnosti pre farmakoekonomiku, o.z. SLS. 2. vydanie.

Stiahnuť

Odporúčané postupy pre prípravu farmako-ekonomických analýz na Slovensku, pripravené v spolupráci ISPOR Slovakia, o.z. a Slovenskej spoločnosti pre farmakoekonomiku, o.z. SLS. 1. vydanie.

Pozrieť / stiahnuť.

Konsolidované odporúčania pre podávanie správ o zdravotnícko-ekonomických hodnoteniach (CHEERS):

Pozrieť / stiahnuť preklad.

Odporúčania ISPOR v originálnom anglickom znení sú dostupné TU.

Analýza dopadu na rozpočet – princípy správnej praxe: správa 2. pracovnej skupiny ISPOR z roku 2012 pre analýzu dopadu na rozpočet. | Stiahnuť / pozrieť celú správu TU.

Odporúčania ISPOR v originálnom anglickom znení sú dostupné TU.