18. európsky kongres ISPOR

Termín na publikáciu posterov na 18. európsky kongres ISPOR, ktorý sa bude konať 7.-11.11.2015 v Miláne je do 23.6.2015. Viac informácií nájdete na stránke  ISPOR.