Členom občianskeho združenia sa v zmysle stanov môže stať fyzická, alebo právnická osoba. Právnická osoba sa môže stať riadnym členom združenia, ak súhlasí so stanovami združenia, zoznámila sa s jeho cieľmi a je pripravená hájiť jeho záujmy. Fyzická osoba sa môže stať riadnym členom združenia, ak má najmenej 18 rokov, je v plnom rozsahu spôsobilá na právne úkony, súhlasí so stanovami združenia, zoznámila sa s jeho cieľmi a je pripravená hájiť jeho záujmy.

Ak sa chcete stať členom občianskeho združenia, vyplňte prosím prihlášku a pošlite ju na mailovú adresu: office@ispor.sk

Stiahnite si prihlášku:Členské príspevky v roku 2022

Členské príspevky pre NEKOMERČNÝ SEKTOR (poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, školstvo, tretí sektor - zdravotníctvo, zdravotné poisťovne a verejná správa):

Typ členstva Členský príspevok pre rok 2022 Členské zahŕňa
Fyzické osoby (FO):
Základný členský príspevok 18 €
 • účasť na odborných seminároch
 • pravidelný informačný servis
 • prístup do knižnice združenia
 • zľava 20% na publikácie vydané združením
Členský príspevok - študenti 0 €
Členský príspevok - čestní členovia 0 €
Právnické osoby (PO):
Základný členský príspevok 35 €
 • členstvo pre 3 zamestnancov
 • pravidelný informačný servis
 • prístup do knižnice združenia
 • účasť na odborných seminároch aj pre zamestnancov, ktorí nie sú členovia združenia
 • zľava 20% na publikácie vydané združením

Členské príspevky pre KOMERČNÝ SEKTOR:

Typ členstva Členský príspevok pre rok 2022 Účastnícky poplatok na odborných seminároch* Členské zahŕňa
Fyzické osoby (FO):
Základný členský príspevok 18 € 100 € zľava 20% na účasť na odb. seminároch**
 • informačný servis
 • prístup do knižnice združenia
 • zľava 20% na publikácie vydané združením
Členský príspevok FO - PLUS 400 € 0 € účasť na odborných seminároch
Členský príspevok - čestní členovia 0 € 0 €
Právnické osoby (PO):
Základný členský príspevok 35 € 100 € členstvo pre 3 zamestnancov
zľava 20% na účasť na odb. seminároch**
 • informačný servis
 • prístup do knižnice združenia
 • zľava 20% na publikácie vydané združením
Členský príspevok PO - PLUS 1450 € 0 € členstvo pre 3 zamestnancov
účasť na odborných seminároch pre zamestnancov (aj nečlenov)

* pre nečlenov je účastnícky poplatok na odborných seminároch 180 €
** uvedené ceny účastníckych poplatkov sú bez DPH
*** pri aktívnej účasti formou prednášky je účasť na príslušnom seminári a ďalších seminároch združenia v kalendárnom roku zdarma