Členstvo v globálnom ISPOR

Medzinárodná odborná spoločnosť ISPOR je celosvetovo uznávaná autorita v oblasti ekonomiky zdravia a najväčším organizátorom odborných konferencií, zdrojom recenzovaných publikácií, odborných odporúčaní, edukácie, spolupráce a nástrojov v oblasti farmakoekonomiky.   Cieľom spoločnosti je predovšetkým podpora farmakoekonomiky a jej využívaní pri rozhodovaní v zdravotníctve a v úsilí o zlepšenie zdravia, rozhodovanie v zdravotníctve na základe vedeckých poznatkov. V súčasnosti vás evidujeme ako člena slovenského zastúpenia ISPOR. V prípade, že máte záujem o informácie, týkajúce sa členstva v „globálnom“ ISPOR, prikladáme vám link na leták s užitočnými informáciami.
Download Membership Flyer Here