Publikácie v SJ

Zdravotná starostlivosť. Náklady, kvalita a výsledky.

Zdravotná starostlivosť. Náklady, kvalita a výsledky. Výkladový terminologický slovník ISPOR. Publikácia je dostupná na vyžiadanie.

Pripravujeme preklad

Hodnotenie výsledkov výskumu pri terapeutických a diagnostických zdravotníckych pomôckach.