Kontakt

Občianske združenie ISPOR Slovakia
Sídlo: Klincová 35, 821 08 Bratislava, Slovenská republika
Č. registrácie MV SR: VVS/1-900/90-44282
e-mail: office@ispor.sk