Archívne aktuality

Kurz Farmakoekonomika II

Dovoľujeme si vás informovať, že v dňoch  5.-6. marca 2020 sa na SZU v Bratislave uskutoční kurz certifikačnej prípravy z farmakoekonomiky: Farmakoekonomika II.

Program aj prihlášku si môžete stiahnuť nižšie.

Program: TU

Prihláška: TU

An employee that’s n’t just varied is asked by Modern education but in addition culturally competent.

If your essay is badly prepared and modified, you'll have a poor standing through your pupil customers. In nearly every editorial options, you ought to have an available communication by means of your client. From what I Have researched I identified it can be an issue for corporations that give the service, particularly for paper mills. Note that the professional writing service varies from an unaffiliated writer. In establishing your reputation on your own editorial options, dedicated to college documents, you might have help with essays a lucrative business, since pupils want to seek aid and pay the appropriate cost if they're pleased with the service. When trying to find a creating service, you should have the ability to judge the support provider, and employ the appropriate individuals to execute the employment. In amount, always check the reliability of the creating support. The dissertation creating companies furnish a comprehensive variety of solutions regarding writing and in addition they work with you in individual chapters in place of forcing one to actually purchase for an complete dissertation. Writing a term paper isn't an simple endeavor.

Read about website marketing furthermore find out about ghostwriting services and ghost-writing.

You really should figure away in case your manuscript operates. You could easily get exhausted with numerous custom homework paper companies which promise they could offer you finest high quality article but wind up in offering you poor outstanding essays that incorporate plagiarism record. Absolutely, custom paper writing services aren't free. Alongside installation bundle, they nevertheless possess the gross profit to supply a discount in case you happen to be asking them all to write an extended dissertation containing several pages in order to make a selection to locate custom paper providers easily. Moreover, prevent businesses offering custom paper creating for extremely reduced costs. On line dissertation solutions should supply you with anti -plagiarism record by way of your dissertation writing to be able to show your custom papers aren't copied and pasted from other sources or pre- written. A great article is engaging. To benefit from composition help will be to be sure good British. Confusion of ideas is banal, and web assistance with composition writing are able to for instance, display you ways to structure an article right.

Departments or job games transform when in a change time.

Afterward, evaluate the essay for a whole. So article writing is just not complete without any introduction and in addition the conclusion. It I declaration by what the composition is about. The test article needs to help you to reveal good standard grammar. Start your article utilizing a catch which gets the audience wish to carry on reading. Chapbooks are a really good process to receive your writing away there, without really having to earn a massive expense. Quality is clearly a significant variable and once it comes to punctuality, the business takes different means to supply the items in time.

Stamps could be printed out online or purchased in post offices.

Just in case you are consulting new clients, utilize the rate page to determine a neutral price on your own freelance writing providers. In the occasion your precision is of the significant sequence, you'll discover there is lots of work which can be found to you. Be specific you are name matches the writing in various modes. The issue could be a section of your introduction, or it may make a huge title. It's hard to chance upon a decent writing job considering all of the scams. Whenever achievable, compose whenever you're influenced.

Farmakoekonomika na Slovensku XXXVIII.

Dňa 4. decembra 2019 sa v konferenčnej sále MZ SR v Bratislave konala konferencia  „Farmakoekonomika na Slovensku XXXVIII.“. Na konferencii mal ISPOR SLOVAKIA vyčlenený samostatný blok venovaný príprave odporúčaných postupov ISPOR pre prípravu farmakoekonomických analýz na Slovensku.

Program: TU

Členská schôdza ISPOR Slovakia

Členská schôdza občianskeho združenia ISPOR Slovakia sa uskutoční 18.12.2019 o 17.30 hod. v Reštaurácii Au-cafe Bratislava, na Tyršovom nábreží 12.

Súčasťou programu bude schvaľovanie návrhu činnosti združenia, zmena sídla združenia, výšky členských príspevkov a rozpočtu združenia v roku 2020.

V prípade že sa plánujete schôdze zúčastniť, prosím potvrďte Vašu účasť najneskôr do stredy, 11.12.2019 na mailovej adrese office@ispor.sk.

Prednáška „Challenges in developing a life-course approach to assessing capability well-being for use in economic evaluation“

dovoľujeme si Vás informovať o prednáške profesorky Joanny Coast pod názvom „Challenges in developing a life-course approach to assessing capability well-being for use in economic evaluation“ , ktorá sa uskutoční dňa 21.11.2019 od 15.00-16.00hod na Lekárskej univerzite vo Viedni.

Podrobnejšie informácie sú uvedené v emaili nižšie. Pre registráciu prosím kontaktujte Margit Leeb, email: primhe@meduniwien.ac.at, Tel: +43 1 40160 34848.

Súťaž o najlepšiu publikáciu

OZ ISPOR Slovakia v snahe zvýšiť informovanosť o farmakoekonomike v lokálnych podmienkach a podporiť vedu a výskum, vyhlasuje súťaž o najlepšiu publikáciu v kategórii: pôvodná práca a/alebo prehľadový článok.

Podmienky sutaze:

 • Publikácia musí mať obsahový súvis s problematikou farmakoekonomiky
 • Do súťaže budú zaradené všetky full-textové práce publikovaná v riadnych číslach v r. 2019, ktoré autori na základe tejto výzvy zašlú v elektronickej podobe spolu s informovaným súhlasom do 31.12.2019 na mailovú adresu: office@ispor.sk
 • Publikácie budú hodnotené členmi pracovnej skupiny OZ ISPOR Slovakia pre projektové riadenie a členmi výkonného výboru OZ ISPOR Slovakia
 • Hlavnými kritériami pri hodnotení publikácií budú: odborná úroveň práce, originalita a prínos zverejnených výsledkov
 • Výsledky súťaže budú zverejnené do 28.2.2020 na stránke OZ ISPOR Slovakia www.ispor.sk a výherca bude upovedomený e-mailom

Najlepšia práca bude ohodnotená sumou 300 Eur.

Súťaž o najlepšiu magisterskú diplomovú prácu

Spoločnosť ISPOR Slovakia vyhlasuje súťaž o najlepšiu magisterskú záverečnú (diplomovú) prácu (ďalej len DP) akademického roka 2019/2020 v oblasti farmako-ekonomiky a súvisiacich vedných disciplín.

ISPOR Slovakia  sa zameriava na podporu vedného odboru farmako-ekonomika v lokálnych podmienkach a podporuje využívanie výsledkov výskumu v rozhodovacích procesoch v zdravotníctve, s cieľom poskytnúť informácie na zlepšenie efektivity, efektívnosti a spravodlivosti pri rozdeľovaní zdrojov v zdravotníctve. S cieľom podporiť vzdelávanie, vedu a výskum v praxi vyhlasuje OZ ISPOR Slovakia súťaž o najlepšiu DP pre poslucháčov Vašej fakulty, ktorí končia magisterský študijný program v akademickom r. 2019/2020.

Do súťaže sa môžu študenti zapojiť zaslaním elektronickej verzie svojej DP (v PDF) spolu s informovaným súhlasom na adresu: office@ispor.sk do 31.08.2020 po splnení nasledovných kritérií:

 •  DP musí byť zameraná na oblasť farmakoekonomiky a zároveň musí:
  • mať priaznivé hodnotenie od oponenta, resp. posudzovateľa DP a
  • byť úspešne obhájená pred skúšobnou komisiou pre obhajoby DP

Vedecký výbor OZ ISPOR v spolupráci s pracovnou skupinou OZ ISPOR pre projektové riadenie posúdi do konca roka 2020 zaslané DP a hlasovaním vyberie z nich najlepšiu, ktorá sa bude najviac zaoberať aktuálnymi otázkami  a riešeniami problémov vo farmako-ekonomike.

Odmena pre najlepsiu DP predstavuje 300 Eur.

Kurz certifikačnej prípravy „Farmakoekonomika“

V dňoch 7. – 8. Novembra 2019 sa na Slovenskej zdravotníckej univerzite uskutočnil Kurz certifikačnej prípravy z farmakoekonomiky:

FARMAKOEKOMIKA I.

1-1957 Kurz certifikačnej prípravy 

program: TU

ISPOR Europe 2019 – kurzy

v dňoch 2.-.6.11.2019 sa v Kodani uskutoční konferencia ISPOR Europe 2019 pod názvom „Digital Transformation of Healthcare: Changing Roles and Sharing Responsibilities“.

V rámci konferencie usporiadatelia pripravili aj 9 krátkych kurzov, na ktoré je možné sa prihlásiť. Tieto kurzy sa venujú najnovším aktuálnym témam a sprostredkujú Vám najnovšie informácie z oblasti HEOR.

Nové krátke kurzy 2019:

 • US Payers—Understanding the Healthcare SystemTM
 • Fitting the Structure to the Task- Choosing the Right Dynamic Simulation Model to Inform Decisions about Healthcare Delivery
 • Health State Utility (HSU) Recommendations for Identification and Use of HSU Data in Cost-Effectiveness Modeling
 • Why All the Hype? Nordic Data Explained
 • Digital Real-World Evidence Generation Approaches in Rare Diseases and Oncology
 • Market Access & Value Assessment of Medical Devices
 • Probabilistic Graphical Models with OpenMarkov, an Open-Source Tool
 • Creating Natural, Flexible Models with DICE Simulation
 • Mapping to Estimate Utility Values from Non-Preference-Based Outcome Measures—Part 2