Aktuality

ISPOR Edukačný grant

Vážení členovia ISPOR Slovakia,

S potešením vám oznamujeme, že ISPOR Slovakia získal ocenenie „ISPOR Outstanding Regional Chapter Award“ v kategórii ISPOR stredne veľká kapitola.

ISPOR zaviedol toto ocenenie v roku 2017 s cieľom oceniť výnimočný prínos a vedúce postavenie regionálnych pobočiek ISPOR pri presadzovaní poslania v regióne EMEA, ktorý zahŕňa Európu, Áziu, Latinskú Ameriku, Stredný východ a Afriku. Kritériom výberu a udeľovania cien sú celoročné aktivity kapitoly (chapteru) ISPORu.

V súvislosti s týmto ocenením bol ISPOR-u Slovakia udelený edukačný grant vo výške 1 000 USD, ktorý bude využitý formou 250 USD príspevku na registráciu na Európsku konferenciu ISPOR 2022 pre 4 členov ISPORu.

Podmienky Globálneho ISPORu pre udelenie grantu:

O grant môže požiadať :

 • Aktívny člen Globálneho ISPORu
 • Zamestnanec akadémie, štátnej správy, non-profit organizácie alebo konzultačnej organizácie

Postup:

 • Vyplnenú žiadosť prosím pošlite na adresu: office@ispor.sk a lchl@novonordisk.com najneskôr do 30. júna 2022
 • 4 žiadosti budú vybrané losovaním
 • Žiadosť je potrebné doplniť správou z účasti na konferencii najneskôr do 19. novembra 2022

Edukačný grant: príloha

S pozdravom,

MUDr. Lucia Hlavinková, PhD.

Prezident ISPOR Slovakia

časopis Value in Health

Radi by sme Vám dali do pozornosti aprílové číslo časopisu Value in Health 2022

http://ow.ly/6bpN50IA26I

Súťaž o najlepšiu diplomovú prácu

Spoločnosť ISPOR Slovakia vyhlasuje súťaž o najlepšiu záverečnú diplomovú alebo rigoróznu

prácu akademického roka 2021/2022 v oblasti farmakoekonomiky a súvisiacich vedných disciplín.

ISPOR Slovakia  sa zameriava na podporu vedného odboru farmakoekonomika v lokálnych podmienkach a podporuje využívanie výsledkov výskumu v rozhodovacích procesoch v zdravotníctve, s cieľom poskytnúť informácie na zlepšenie efektivity, efektívnosti a spravodlivosti pri rozdeľovaní zdrojov v zdravotníctve. S cieľom podporiť vzdelávanie, vedu a výskum v praxi vyhlasuje OZ ISPOR Slovakia súťaž o najlepšiu diplomovú alebo rigoróznu prácu pre poslucháčov medicínskych, zdravotníckych, farmaceutických,  ekonomických a manažérskych fakúlt, ktorí končia štúdium v akademickom r. 2021/2022.

Do súťaže sa môžu študenti zapojiť zaslaním elektronickej verzie svojej záverečnej práce (v PDF) spolu s informovaným súhlasom na adresu: office@ispor.sk do 31.08.2022 po splnení nasledovných kritérií:

 • Záverečná práca musí byť zameraná na oblasť farmakoekonomiky a zároveň musí:
  • mať priaznivé hodnotenie od oponenta, resp. posudzovateľa práce (hodnotenie A-D)
  • byť úspešne obhájená pred skúšobnou komisiou pre obhajoby záverečných prác

Vedecký výbor OZ ISPOR v spolupráci s pracovnou skupinou OZ ISPOR pre projektové riadenie posúdi zaslané práce do konca roka 2022, vyzve zúčastnených uchádzačov o odprezentovanie výsledkov a hlasovaním vyberie najlepšiu prácu, ktorá sa bude najviac zaoberať aktuálnymi otázkami a riešeniami problémov vo farmakoekonomike.

O výsledku hlasovania bude OZ ISPOR informovať fakultu aj výhercu.

Odmena pre najlepšiu záverečnú prácu predstavuje 500 Eur.

S pozdravom,

doc. RNDr. Martina Ondrušová, PhD.

Riaditeľka PS pre projektové riadenie

ISPOR Slovakia

Žiadosť o príspevok 2% z dane

Vážení členovia, priatelia a priaznivci OZ ISPOR Slovakia,

Naše občianske združenie má príležitosť sa uchádzať o Vaše rozhodnutie kam poukážete 2% zo zaplatenej dane z príjmov za rok 2021. 

Radi by sme Vás požiadali o podporu činnosti a aktivít nášho občianskeho združenia formou poukázania 2 % z daní.

Váš príspevok bude použitý na podporu našej činnosti:

 • Podpora vzdelávania a odbornej činnosti v oblasti farmako –ekonomiky
 • Vzdelávanie študentov a pacientov
 • Podpora výskumnej a publikačnej činnosti v oblasti ekonomiky zdravia

Postup o poukázaní % z dane nájdete tu: http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/

Naše údaje pre poukázanie % z dane:

Názov: ISPOR Slovakia

IČO: 42364701

Právna forma: Občianske združenie

Adresa: Klincová 2136/35, Bratislava - mestská časť Ružinov, 82108

Bankový účet:SK1211000000002943461602, Tatra banka, a.s.

VEĽMI VÁM ĎAKUJEME!

Virtual ISPOR Europe 2021

Virtuálna konferencia VIRTUAL ISPOR Europe 2021, sa bude konať v dňoch 30. novembra - 3. decembra 2021 
spolu s osobným predkonferenčným samitom, ktorý sa bude konať 11. novembra 
v Bella Centre v Kodani v Dánsku.
Viac informácií vrátane registrácie nájdete na stránske https://www.ispor.org/europe2021


Kurz certifikačnej prípravy „Farmakoekonomika“

V dňoch 4. – 5. novembra 2021 sa na Slovenskej zdravotníckej univerzite uskutoční prostredníctvom MS TEAMS Kurz certifikačnej prípravy z farmakoekonomiky:

FARMAKOEKOMIKA I.

1-0126 Kurz certifikačnej prípravy 

VIRTUAL ISPOR 2021
Virtual ISPOR 2021 | May 17 - 20 | Click to register
Radi by sme Vám dali do pozornosti virtuálnu konferenciu ISPOR 2021, ktorá sa bude konať online v dňoch 17.5. – 20.5.2021.

Registrovať sa môžte na:

Register now!

ISPOR webinár s Prof. Mikeom Drummondom, PhD

Pozývame Vás na webinár série „Pathways to ISPOR Leadership“ so špeciálnym hosťom Mikeom Drummondom, PhD, profesorom ekonómie zdravia, (Center for Health Economics, University of York), ktorý sa uskutoční online dňa 26. januára 2021.

PUBLIKÁCIA NA STIAHNUTIE: Odporúčané postupy pre prípravu farmako-ekonomických analýz na Slovensku

1. vydanie dokumentu „Odporúčané postupy pre prípravu farmako-ekonomických analýz na Slovensku“, pripravené v spolupráci ISPOR Slovakia, o.z. a Slovenskej spoločnosti pre farmakoekonomiku, o.z. SLS. je zverejnené na stránke www.ispor.sk a stiahnuť si ho môžete TU.

ISPOR Slovakia, o.z. ďakuje všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom na príprave tohto dokumentu podieľali.

ISPOR vzdelávacie webináre

V nadchádzajúcom období sa uskutoční niekoľko vzdelávacích webinárov. Viac informácií nájdete na odkaze nižšie.

Virtual ISPOR Europe 2020

Radi by sme Vám dali opätovne do pozornosti virtuálnu konferenciu ISPOR EUROPE 2020, ktorá sa bude konať online v dňoch 16.11 – 19.11.2020.

Októbrové online kurzy

Radi by sme Vám dali do pozornosti, že v období od 12. októbra do 30. októbra 2020 sa uskutoční niekoľko ďalších online vzdelávacích kurzov:

12-15 October 2020 (4-Day Course):Using Multi-Criteria Decision Analysis in Healthcare Decision Making: Approaches & Applications

12-15 October 2020 (4-Day Course):Using Multi-Criteria Decision Analysis in Healthcare Decision Making: Approaches & Applications

16 October 2020:Study Design with Real-World Data

19 October 2020:Transferability of Cost-Effectiveness Data Between Countries

21 October 2020:Risk-Sharing/Performance-Based Schemes for Drugs & Medical Devices

27 October 2020:Health Technology Assessment for Rare Diseases

30 October 2020:Budget Impact Analysis I: A 6-Step Approach

Nové číslo časopisu Value in Health – október 2020

Radi by sme Vám dali do pozornosti nové októbrové číslo časopisu ISPOR.

Ispor